What's New

Department and Planning

श्रीम.वर्षा सुरेश खरात आशा कार्यकर्ती प्रा.आ.केंद्र दांडी आरोग्य विभागांतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) राबविले जाते व या मध्ये गावपातळीवर आशा कार्यकर्ती यांची नेमणुक करण्यात आलेली आहे. आशा कार्यकर्ती चे प्रमुख काम बाल मृत्यु व माता मृत्यु दर कमी करणे तसेच घरी एकही प्रसुती होणार नाही याकडे लक्ष देणे तसेच लसीकरण राबविणे गावातील आजारी व्याक्तींना संदर्भ सेवा देणे गावपातळीवर आरोग्यसेवा उत्तमरीत्या पोहचविण्याचे काम आशा कार्यकर्ती करत असते. यांना केलेल्या कामाचा मोबदला देण्यात येतो व गावपातळीवर आरोग्य सेवेमध्ये अजुन गुणवत्ता वाढावी व त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक वर्षी पुरस्कार देण्यात येतो यावर्षी जिल्हा स्तरावर श्रीम.वर्षा सुरेश खरात यांनी तालुका स्तरावर व्दीतीय पुरस्कार पटकवला त्या बददल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन. त्यांनी प्रा.आ.केंद्र अंतर्गत केलेली कामे. १. कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक मातेला प्रसुती साठी शासकिय संस्थेत दाखल करण्यसाठी प्रयत्न करणे. २. या वर्षात घरी एकही प्रसुती नाही. ३. गर्भनिरोधक साधनांचा योग्य वापर तसेच कुटुंब नियोजना बाबत जनजागृती करणे. ४. या वर्षात कार्यक्षेत्रात एकही बालमृत्यु तसेच माता मृत्य नाही.

What's New