What's New

Department and Planning

श्रीमती. वर्षा सुरेश खरात आशा स्वयंसेविका, प्राथमिक आरोग्य केंद्र - दांडी, ता. जि.पालघर कार्य / उपक्रम स्री शस्रक्रिया करण्यास प्रवृत्त - 16 क्षय रोगरुग्णा संदर्भात सेवा रुग्ण - 11 हिवताप रुग्ण संदर्भात सेवा रुग्ण - 247 लसीकरण सत्र उपस्थिती - 11 1 ते 2 वर्ष वयोगटातील बालक लसीकरण पुर्ण - 150 एच.बी.एन.सी. बालक - 87 यांचा दि: ०८/०३/२०१८  रोजी  जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत विक्रमगड येथे महिला दिनानिमित्त उल्लेखनीय काम करणाऱ्या महिला कर्मचारी म्हणुन सत्कार करण्यात आला

What's New