Department and Planning

विशेष कार्यक्रम / चालू घडामोडी


क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 कृषि विभाग, जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना सन 2018-19 करीता निवड लाभार्थ्य 01/16/2019 Download