Department and Planning

नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम / चालू घडामोडी


क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 सामान्य प्रशासन विभाग समायोजन यादया (ZP 1.pdf 1.50) 10/09/2016 Download
2 सामान्य प्रशासन विभाग समायोजन यादया (ZP 1.pdf 51.116) 10/09/2016 Download
3 General Adminastration Department PPT Presentation 05/01/2016 Download
4 झीरो पेंन्डसीं कार्यक्रमा बाबत संकुल सभागृह येथे जिल्हा परिषद पालघर अंतर्गत विविध विभागातील जिल्हा स्तरावरील व ८ तालुक्यातील स.प्र.अ, क.प्र.अ. तसेच विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायत , ग्रा.वि.अ, व ग्रामसेवक 11/29/2017 Download