Department and Planning

फोटो


क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान 2016-17 अंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरावरी अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण 02/08/2017 Photo
2 ग्रामपंचायत कार्यालय मोडगाव यांच्या नविन वास्तुचे उदघाटन 02/13/2017 Photo