What's New

जिल्हा परिषद समिती माहिती


Sr.No. Samiti Name Name Designation Mobile No E-mail
1 Stai Samiti Mr Vijay Suresh Kharpade Padsidh Sabhapati ----- -----
2 Stai Samiti Mr Nilesh Ramesh Gandhe Sabhapati ----- ------
3 Stai Samiti Mr Damodar Pilaji Patil Sabhapati ----- -----
4 Stai Samiti Mr Ashok Sadu Vade Sabhapati ----- -----
5 Stai Samiti Mrs Darshana Shantaram Dumada Sabhapati ----- -----
6 Stai Samiti Mrs Dhanshree Dhananjay Chaudhari Member ----- -----
7 Stai Samiti Mrs Surekha Vitthal Thetale Member ----- -----
8 Stai Samiti Mr Sachin Gajanan Patil Member ----- -----
9 Stai Samiti Mr Prakash Krushna Nikam Member ----- -----
10 Stai Samiti Mr Dilip Jayram Gate Member ----- -----
11 Stai Samiti Mr Ashok Sitaram Bhoye Member ----- -----
12 Stai Samiti Mr Yogesh Baburav Patil Member ----- -----
13 Stai Samiti Mr Ratan Ravji Budhar Member ----- -----
14 Stai Samiti Mrs Bhavana Sudhir Vichare Member ----- -----
15 jal vevstapan v swatchata samiti Mr Vijay Suresh Kharpade Padsidha Sabhapati ----- -----
16 jal vevstapan v swatchata samiti Mr Nilesh ramesh Gandhe Sabhapati ----- -----
17 jal vevstapan v swatchata samiti Mr Damodar Pilaji Patil Sabhapati ----- -----
18 jal vevstapan v swatchata samiti Mr Ashok Sadu Vade Sabhapati ----- -----
19 jal vevstapan v swatchata samiti Mrs Darshana Shantaram Dumada Sabhapati ----- -----
20 jal vevstapan v swatchata samiti Mrs Dhanshree Dhananjay Chaudhari Member ----- -----
21 jal vevstapan v swatchata samiti Mr Dilip Jayram Gate Member ----- -----
22 jal vevstapan v swatchata samiti Mrs Lakshmi Mangal Thakare Member ----- -----
23 jal vevstapan v swatchata samiti Mr Kamalakar Anya Dalvi Member ----- -----
24 jal vevstapan v swatchata samiti Mrs Kalyani Kishor tare Member ----- -----
25 jal vevstapan v swatchata samiti Chief Executive Officer Padsidha Sadsya ----- -----
26 jal vevstapan v swatchata samiti Exicutive Engginer Water Supply Padsidha Sadsya ----- -----
27 jal vevstapan v swatchata samiti Exicutive Engginer LP Padsidha Sadsya ----- -----
28 jal vevstapan v swatchata samiti Dy Chief Executive Officer Water Sanitaion Padsidha Sadsya ----- -----
29 Shikshan Samiti Mr Nilesh Ramesh Gandhe Sabhapati ----- -----
30 Shikshan Samiti Mrs Geeta Ajay Dhamode Member ----- -----
31 Shikshan Samiti Mr Ashok Sitaram Bhoye Member ----- -----
32 Shikshan Samiti Mrs Hemlata Tukaram Rathod Member ----- -----
33 Shikshan Samiti Mr Radaka Rupji Kalngada Member ----- -----
34 Shikshan Samiti Mrs Mitali Milind Raut Member ----- -----
35 Shikshan Samiti Mrs Chitra Hrudaynarth Kini Member ----- -----
36 Shikshan Samiti Mr Tulshidas Harishchandra Tamore Member ----- -----
37 Shikshan Samiti Mr Sanjay Bhalchandra Mhatre Member ----- -----
38 Arth Samiti Mr Nilesh Ramesh Gandhe Sabhapati ----- -----
39 Arth Samiti Mr Rama Janu Thakare Member ----- -----
40 Arth Samiti Mrs Ranjana Kishor Sankhe Member ----- -----
41 Arth Samiti Mrs Parvati Chandrakant Bhusar Member ----- -----
42 Arth Samiti Mr Suresh Babu Korda Member ----- ------
43 Arth Samiti Mr Suresh Thakya Tare Member ----- -----
44 Arth Samiti Mr Pradeep Madhav Jadhav Member ----- -----
45 Arth Samiti Mrs Kalyani Kishor Tare Member ----- -----
46 Arth Samiti Mr Kishor Barku Barad Member ----- -----
47 Krushi Samiti Mr Ashok Sadu Vade Sabhapati ----- -----
48 Krushi Samiti Mr Suresh Babu Korda Member ----- -----
49 Krushi Samiti Mrs Vinita Vivek Kore Member ----- -----
50 Krushi Samiti Mr Madhukar Dharma Khutade Member ----- -----
51 Krushi Samiti Mr Dharma Davji Govari Member ----- -----
52 Krushi Samiti Mr Jivan Lahu Sambare Member ----- -----
53 Krushi Samiti Mrs Gulab Vinayak Raut Member ----- -----
54 Krushi Samiti Mrs Kirti Kishor Havre Member ----- -----
55 Krushi Samiti Mrs Vipula Rajesh Save Member ----- -----
56 Krushi Samiti Mrs Nita Samir Patil Member ----- -----
57 Krushi Samiti Mrs Ashwini Vijay Shelke Member ----- -----
58 Pashusavardhan Samiti Mr Ashok Sadu Vade Member ----- -----
59 Pashusavardhan Samiti Mrs Sindhu Ajit Bhoye Member ----- -----
60 Pashusavardhan Samiti Mrs Pramila Bhau Kakad Member ----- -----
61 Pashusavardhan Samiti Mrs Archna Kamlakar Bhoye Member ----- -----
62 Pashusavardhan Samiti Mrs Savita Suresh Davare Member ----- -----
63 Pashusavardhan Samiti Mrs Kaushika Laxman Dambre Member ----- -----
64 Pashusavardhan Samiti Mrs Mitali Milind Raut Member ----- -----
65 Pashusavardhan Samiti Mr Chetan Milind Dhodi Member ----- -----
66 Pashusavardhan Samiti Mr jivan Lahu Sambare Member ----- -----
67 Bandhakam Samiti Mr Damodar Pilaji Patil Sabhapati ----- -----
68 Bandhakam Samiti Mrs Pramila Bhau Kakad Member ----- -----
69 Bandhakam Samiti Mrs Vinita Vivek Kore Member ----- -----
70 Bandhakam Samiti Mrs Surekha Vitthal Thetle Member ----- -----
71 Bandhakam Samiti Mr Kashinath Govind Chaudhari Member ----- -----
72 Bandhakam Samiti Mr Devram Padma Patil Member ----- -----
73 Bandhakam Samiti Mrs Nita Samir Patil Member ----- -----
74 Bandhakam Samiti Mr Ghanshyam Gajanan More Member ----- -----
75 Bandhakam Samiti Mr Jaywant Hiralal Guroda Member ----- -----
76 Arogya Samiti Mr Damodar Pilaji Patil Sabhapati ----- -----
77 Arogya Samiti Mrs Ranjana Kishor Sankhe Member ----- -----
78 Arogya Samiti Mrs Kalpana Dilip Kamadi Member ----- -----
79 Arogya Samiti Mr Dharma Davji Govari Member ----- -----
80 Arogya Samiti Mrs Sunita Jayesh Shingada Member ----- -----
81 Arogya Samiti Mrs Shubhangi Rajesh Kute Member ----- -----
82 Arogya Samiti Mrs Vaishani Vinod Rahane Member ----- -----
83 Arogya Samiti Mr Bhalchandra Budhaji Khodke Member ----- -----
84 Arogya Samiti Mrs Vipula Rajesh Save Member ----- -----
85 Mahila V Balkalyan Mrs Dhanshri Dhananjay Chaudhari Member ----- -----
86 Mahila V Balkalyan Mrs Kalpana Dilip Kamadi Member ----- -----
87 Mahila V Balkalyan Mrs Suvarna Vishnu Padvale Member ----- -----
88 Mahila V Balkalyan Mrs Sunita Babu Chothe Member ----- -----
89 Mahila V Balkalyan Mrs Jayvanti Laxman Ghorkhana Member ----- -----
90 Mahila V Balkalyan Mrs Bharti Bharat Kamde Member ----- -----
91 Mahila V Balkalyan Mrs Manisha Bharat Pingale Member ----- -----
92 Mahila V Balkalyan Mrs Meri Raghya Ravte Member ----- -----
93 Mahila V Balkalyan Mrs Surekha Kailas Malavkar Member ----- -----
94 Samajkalyan Samiti Mrs Darshana Shantaram Dumada Sabhapati ----- -----
95 Samajkalyan Samiti Mrs Neha Naresh Shelar Member ----- -----
96 Samajkalyan Samiti Mr Sindhu Ajit Bhoye Member ----- -----
97 Samajkalyan Samiti Mrs Jaywanti Laxman Ghorkhana Member ----- -----
98 Samajkalyan Samiti Mrs Deep Shantaram Thepaka Member ----- -----
99 Samajkalyan Samiti Mr Gulab Shantaram Raut Member ----- -----
100 Samajkalyan Samiti Mrs Kirti Kishor Havare Member ----- -----
101 Samajkalyan Samiti Mr Chetan Dilip dhodi Member ----- -----
102 Samajkalyan Samiti Mr Rajaram Vaman Tandel Member ----- -----
103 Samajkalyan Samiti Mr Sanjay Bhalchandra Mhatre Member ----- -----