What's New

जिल्हा परिषद समिती माहिती


Sr.No. Samiti Name Name Designation Mobile No E-mail
1 Stai Samiti Mrs. Bharati Bharat Kamdi Padsidh Sabhapati ----- -----
2 Stai Samiti Sabhapati ----- ------
3 Stai Samiti Mr.Vishnu Laxman Kadav Sabhapati ----- -----
4 Stai Samiti Sabhapati ----- -----
5 Stai Samiti Sabhapati ----- -----
6 Stai Samiti Mr. Chaudhari Kashinath Govind Member ----- -----
7 Stai Samiti Mrs Surekha Vitthal Thetale Member ----- -----
8 Stai Samiti Member ----- -----
9 Stai Samiti Mr Prakash Krushna Nikam Member ----- -----
10 Stai Samiti Mrs. Vaidehi Vishal Vadhan Member ----- -----
11 Stai Samiti Member ----- -----
12 Stai Samiti Member ----- -----
13 Stai Samiti Mr. Mahendra Chandrakant Bhone Member ----- -----
14 Stai Samiti Mr.Ramu Bhadal Pagi Member ----- -----
15 jal vevstapan v swatchata samiti Mrs. Bharati Bharat Kamdi Padsidha Sabhapati ----- -----
16 jal vevstapan v swatchata samiti Sabhapati ----- -----
17 jal vevstapan v swatchata samiti Sabhapati ----- -----
18 jal vevstapan v swatchata samiti Sabhapati ----- -----
19 jal vevstapan v swatchata samiti Mr. Chaudhari Kashinath Govind Sabhapati ----- -----
20 jal vevstapan v swatchata samiti Mr.Vishnu Laxman Kadav Member ----- -----
21 jal vevstapan v swatchata samiti Mr. Prakash Krushna Nikam Member ----- -----
22 jal vevstapan v swatchata samiti Mrs. Ghoda Amita Amit Member ----- -----
23 jal vevstapan v swatchata samiti Member ----- -----
24 jal vevstapan v swatchata samiti Mr. Dnayneshwar Sitaram Sambre Member ----- -----
25 jal vevstapan v swatchata samiti Member ----- -----
26 jal vevstapan v swatchata samiti Mrs. Manisha Manohar Nimkar Member ----- -----
27 jal vevstapan v swatchata samiti Exicutive Engginer LP Padsidha Sadsya ----- -----
28 jal vevstapan v swatchata samiti Dy Chief Executive Officer Water Sanitaion Padsidha Sadsya ----- -----
29 Shikshan Samiti Sabhapati ----- -----
30 Shikshan Samiti Mrs. Gulab Vinayak Raut Member ----- -----
31 Shikshan Samiti Mrs Sarika Prakash Nikam Member ----- -----
32 Shikshan Samiti Mr. Dubala Jayendra Kisan Member ----- -----
33 Shikshan Samiti Mr. Dnayneshwar Sitaram Sambre Member ----- -----
34 Shikshan Samiti Member ----- -----
35 Shikshan Samiti Mrs. Kusum Suresh Zole Member ----- -----
36 Shikshan Samiti Member ----- -----
37 Shikshan Samiti Mrs. Manisha Yashvant Budhar Member ----- -----
38 Arth Samiti Mr. Chaudhari Kashinath Govind Sabhapati ----- -----
39 Arth Samiti Mrs. Pratibha Jayvant Guroda Member ----- -----
40 Arth Samiti Mr. Dubala Jayendra Kisan Member ----- -----
41 Arth Samiti Mrs. Sima Rambhau Ravate Member ----- -----
42 Arth Samiti Mrs. Vaidehi Vishal Vadhan Member ----- ------
43 Arth Samiti Mrs. Sheetal Bhupendra Dhodi Member ----- -----
44 Arth Samiti Mr. Dongarkar Jayvant Damu Member ----- -----
45 Arth Samiti Mr. Nandkumar Vansha Hadal Member ----- -----
46 Arth Samiti Mrs. Snehlata Sitaram Satavi Member ----- -----
47 Krushi Samiti Sabhapati ----- -----
48 Krushi Samiti Mr Yogesh Mohan Gava Member ----- -----
49 Krushi Samiti Mrs. Gulab Vinayak Raut Member ----- -----
50 Krushi Samiti Mr Suresh Babu Korda Member ----- -----
51 Krushi Samiti Mr. Dongarkar Jayvant Damu Member ----- -----
52 Krushi Samiti Mr. Sandesh Ashok Dhone Member ----- -----
53 Krushi Samiti Mrs. Sheetal Bhupendra Dhodi Member ----- -----
54 Krushi Samiti Mr. Mangesh Dayanand Bhoir Member ----- -----
55 Krushi Samiti Mr. Vijay Navshya Urade Member ----- -----
56 Krushi Samiti Mr. Karbad Satish Sitaram Member ----- -----
57 Krushi Samiti Mr. Krushna Pandurang Mali Member ----- -----
58 Pashusavardhan Samiti Member ----- -----
59 Pashusavardhan Samiti Mrs. Sima Rambhau Ravate Member ----- -----
60 Pashusavardhan Samiti Mrs. Ghoda Amita Amit Member ----- -----
61 Pashusavardhan Samiti Mr. Mangesh Dayanand Bhoir Member ----- -----
62 Pashusavardhan Samiti Member ----- -----
63 Pashusavardhan Samiti Mrs. Sunita Kamlakar Dhum Member ----- -----
64 Pashusavardhan Samiti Mrs. Valavi kali Babu Member ----- -----
65 Pashusavardhan Samiti Member ----- -----
66 Pashusavardhan Samiti Mrs. Umtol Karishma Kalpesh Member ----- -----
67 Bandhakam Samiti Mr.Kashinath Govind Chaudhari Sabhapati ----- -----
68 Bandhakam Samiti Mrs. Pratibha Jayvant Guroda Member ----- -----
69 Bandhakam Samiti Mr. Ganesh Yashvant Umbersada Member ----- -----
70 Bandhakam Samiti Mrs Surekha Vitthal Thetle Member ----- -----
71 Bandhakam Samiti Mrs. Pornima Prakash Dhodi Member ----- -----
72 Bandhakam Samiti Mr. Shingade Devanand Suresh Member ----- -----
73 Bandhakam Samiti Mrs. Sunita Kamlakar Dhum Member ----- -----
74 Bandhakam Samiti Mrs. Bhavana Sudhir Vichare Member ----- -----
75 Bandhakam Samiti Mr Rakhi Santosh Chothe Member ----- -----
76 Arogya Samiti Sabhapati ----- -----
77 Arogya Samiti Mrs. Karishma Kalpesh Umtol Member ----- -----
78 Arogya Samiti Mrs. Sarita Jayant Sutar Member ----- -----
79 Arogya Samiti Mrs.Vaishali Vijay Karbat Member ----- -----
80 Arogya Samiti Mr. Sandesh Ashok Dhone Member ----- -----
81 Arogya Samiti Member ----- -----
82 Arogya Samiti Mr. Mahendra Chandrakant Bhone Member ----- -----
83 Arogya Samiti Mr. Chetan Dilip Dhodi Member ----- -----
84 Arogya Samiti Mr Anil Raman Zirava Member ----- -----
85 Mahila V Balkalyan Member ----- -----
86 Mahila V Balkalyan Mrs Anuja Ajay Patil Member ----- -----
87 Mahila V Balkalyan Mrs.Vaishali Vijay Karbat Member ----- -----
88 Mahila V Balkalyan Member ----- -----
89 Mahila V Balkalyan Mrs Ruchita Raman Korda Member ----- -----
90 Mahila V Balkalyan Mrs. Manda Kashinath Gharat Member ----- -----
91 Mahila V Balkalyan Member ----- -----
92 Mahila V Balkalyan Mrs. Asha Nilehs Chavan Member ----- -----
93 Mahila V Balkalyan Mrs Nilima Suresh Bhoir Member ----- -----
94 Samajkalyan Samiti Mr. Vishnu Laxman Kadav Sabhapati ----- -----
95 Samajkalyan Samiti Mr. Rajesh Suresh Mukane Member ----- -----
96 Samajkalyan Samiti Mr Ranjana Nau Mhaskar Member ----- -----
97 Samajkalyan Samiti Member ----- -----
98 Samajkalyan Samiti Mr. Shashikant Gajanan Patil Member ----- -----
99 Samajkalyan Samiti Mr Shailesh Kaluram Karmoda Member ----- -----
100 Samajkalyan Samiti Mr. Ganesh Babu Kasat Member ----- -----
101 Samajkalyan Samiti Mr Shelu Jitesh Kurhada Member ----- -----
102 Samajkalyan Samiti Member ----- -----
103 Samajkalyan Samiti Member ----- -----