Department and Planning

विशेष कार्यक्रम / चालू घडामोडी


क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 UDISE 2016-17 Distric And Block Profile 02/23/2017 Download
2 education department teacher samayojan order upload on zppalghar web-palghar 03/31/2017 Download
3 education department teacher samayojan order upload on zppalghar web-vikramgad 03/31/2017 Download
4 education department teacher samayojan order upload on zppalghar web-wada 03/31/2017 Download
5 education department teacher samayojan order upload on zppalghar web-vasai 03/31/2017 Download
6 education department teacher samayojan order upload on zppalghar web-talasari 03/31/2017 Download
7 education department teacher samayojan order upload on zppalghar web-mokhada 03/31/2017 Download
8 education department teacher samayojan order upload on zppalghar web-dahanu 03/31/2017 Download
9 education department teacher samayojan order upload on zppalghar web-Jwahar 03/31/2017 Download
10 education department teacher samayojan order upload on zppalghar web-palghar1 03/31/2017 Download
11 education department teacher samayojan order upload on zppalghar web-Jwahar1 03/31/2017 Download
12 education department teacher samayojan order upload on zppalghar web-all block order 03/31/2017 Download
13 शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद पालघर प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीची यादी सन २०१७-१८ 01/15/2018 Download
14 महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी नं. १ 03/16/2018 Download
15 महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी नं. २ 03/16/2018 Download
16 महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी नं. ३ 03/16/2018 Download
17 Final list for Urdu Medium Asst Teacher & GT 09/28/2018 Download
18 VASAI GUJARATHI TUC 02/18/2019 Download
19 TALASARI GUJARATHI TUC 02/18/2019 Download
20 DAHANU GUJARATHI TUC 02/18/2019 Download
21 PALGHAR GUJARATHI TUC 02/18/2019 Download
22 PALGHAR URDU TUC 02/18/2019 Download
23 VASAI TUC HINDI 02/18/2019 Download
24 VASAI URDU TUC 02/18/2019 Download
25 WADA URDU TUC 02/18/2019 Download
26 dahanu urdu 02/18/2019 Download
27 PALGHAR TUC HINDI1 02/18/2019 Download
28 COMPULSORY VACANCY HINDI MEDIUM 02/18/2019 Download
29 COMPULSORY VACANCY GUJARATHII MEDIUM 02/18/2019 Download
30 COMPULSORY VACANCY URDU MEDIUM 02/18/2019 Download
31 COMPULSORY VACANCY MARATHI MEDIUM 02/18/2019 Download
32 PALGHAR TUC HINDI 02/18/2019 Download
33 VASAI TUC HINDI 02/18/2019 Download
34 wada marathi 02/18/2019 Download
35 vikramgad marathi 02/18/2019 Download
36 vasai marathi 02/18/2019 Download
37 talasari marathi 02/18/2019 Download
38 palghar marathi 02/18/2019 Download
39 mokhada marathi 02/18/2019 Download
40 jawhar marathi 02/18/2019 Download
41 Dahanu Marathi 02/18/2019 Download
42 CLEAR VACANCY GUJARATHI MEDIUM 02/18/2019 Download
43 CLEAR VACANCY HINDI MEDIUM 02/18/2019 Download
44 CLEAR VACANCY MARATHI MEDIUM 02/18/2019 Download
45 CLEAR VACANCY URDU MEDIUM 02/18/2019 Download