Department and Planning

Photo


क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 विशेष गरजा असणार्या बालकांचे समावेशान वर्ग अध्ययन- अध्यापन व मूल्यमापनाच्या वेळी आव्हानात्मक संकल्पनाबाबत अध्यापन तंत्र पद्धती विकसन जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम. 11/29/2017 Photo