Department and Planning

विशेष कार्यक्रम / चालू घडामोडी


क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 पाणी पुरवठा विभाग समायोजन यादया 09/10/2016 Download
2 नागरिकांची सनद 09/06/2018 Download
3 नागरिकांची सनद 09/06/2018 Download
4 सौरउर्जा प्रकल्प - यशस्वी कथा 10/08/2018 Download