Department and Planning

Photo


क्रमांक शीर्षक दिनांक डाउनलोड
1 दि. 12.12.2016 उघड्यावर शौचास बसणार्यांना गुलाब. 02/08/2017 Photo
2 Coffee with CEO Program 02/07/2017 Photo
3 coffee with ceo 04.02.2017 02/08/2017 Photo
4 स्वच्छ भारत मिशन ग्रामिण च्या अंमलबजावणी करीता पालघर जिल्हा ३१ मार्च २०१७ पर्यंत हगणदारी मुक्त करण्याच्या हेतुने कार्यशाळा 02/13/2017 Photo
5 coffee with ceo 16.02.2017 02/16/2017 Photo
6 स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 10/16/2018 Photo