News


"Community Health Provider is displayed on over zp website.Be present at sankul sabhagruh,near DHO Office Palghar on dt.14/8/2018. at 10.00am"

  

दिनांक :10/08/2018

Download


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी प्रतिक्षा २ यादी जिल्हा परिषद पालघर

  

दिनांक :08/08/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी प्रतिक्षा २ यादी जिल्हा परिषद पालघर


आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत Community health provider हरकती साठी पात्र अपात्र यादी

  

दिनांक :09/08/2018

Download

आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत Community health provider हरकती साठी पात्र अपात्र यादी


आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत Community health provider हरकती साठी पात्र अपात्र यादी

  

दिनांक :09/08/2018

Download

आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत Community health provider हरकती साठी पात्र अपात्र यादी
आरोग्य विभाग राष्ट्रीय आरोग्य अभियान हेल्थ वेलनेस सेंटर अंतर्गत Community health provider हरकती साठी पात्र अपात्र यादी


Teacher Recruitment for Std 9th & 10th in Z P Sec School on 4.08.2018

  

दिनांक :02/08/2018

Download

Teacher Recruitment for Std 9th & 10th in Z P Sec School on 4.08.2018


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी - उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सूचना

  

दिनांक :30/07/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी - उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सूचना


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी हरकत सादर केलेल्या उमेदवारांची यादी

  

दिनांक :30/07/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी हरकत सादर केलेल्या उमेदवारांची यादी


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी अंतिम निवड उमेदवार व प्रतीक्षा गुणवत्ता उमेदवार वगळता इतर पात्र यादी

  

दिनांक :30/07/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी अंतिम निवड उमेदवार व प्रतीक्षा गुणवत्ता उमेदवार वगळता इतर पात्र यादी


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी प्रतीक्षा गुणवत्ता यादी

  

दिनांक :30/07/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी प्रतीक्षा गुणवत्ता यादी


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी अपात्र उमदेवार यादी

  

दिनांक :30/07/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी अपात्र उमदेवार यादी


शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी अंतिम निवड उमेदवार यादी

  

दिनांक :30/07/2018

Download

शिक्षक भरती शिक्षण विभाग ९ वी व १० वर्गासाठी अंतिम निवड उमेदवार यादी


दिनांक २५.०७.२०१८ रोजी मुलाखत घेतलेल्या कनिष्ठ कंत्राटी अभियंता पदाचा निकाल

  

दिनांक :25/07/2018

Download

दिनांक २५.०७.२०१८ रोजी मुलाखत घेतलेल्या कनिष्ठ कंत्राटी अभियंता पदाचा निकाल


शिक्षक भरती वेळापत्रक

  

दिनांक :25/07/2018

Download

शिक्षक भरती वेळापत्रक


इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -English subject

  

दिनांक :25/07/2018

Download

इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -English subject


इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -अपात्र यादी

  

दिनांक :25/07/2018

Download

इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -अपात्र यादी


इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -Maths subject

  

दिनांक :25/07/2018

Download

इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -Maths subject


इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -Science subject

  

दिनांक :25/07/2018

Download

इयत्ता ९ वी . व १० वी शिक्षक भरती -Science subject


कंत्राटी स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) पदासाठी जाहीरात पाणि पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद पालघर

  

दिनांक :17/07/2018

Download

कंत्राटी स्थापत्य अभियंता (कनिष्ठ) पदासाठी जाहीरात पाणि पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद पालघर


जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा संलग्न इ. 9 वी व इ. 10 वीच्या वर्गासाठी सहाय्यक शिक्षक पदाकरिता जाहीरात

  

दिनांक :12/07/2018

Download

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा संलग्न इ. 9 वी व इ. 10 वीच्या वर्गासाठी सहाय्यक शिक्षक पदाकरिता जाहीरात


Health welness centre Community Health provider , BAMS medical officer requirement

  

दिनांक :10/07/2018

Download

Health welness centre Community Health provider , BAMS medical officer requirement
Health welness centre Community Health provider , BAMS medical officer requirement


महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी

  

दिनांक :16/03/2018

Download

महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी


स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत विजयी ग्राम पंचायतींचा सत्कार.

  

दिनांक :16/03/2018

Download

स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत विजयी ग्राम पंचायतींचा सत्कार.


महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी

  

दिनांक :16/03/2018

Download

महीला शिक्षकांसाठी काम करण्यास प्रतिकुल म्हणुन घोषित केलेल्या शाळांची यादी


पालघर ठाणे विकल्प समायोजन आदेश

  

दिनांक :01/03/2018

Download

पालघर ठाणे विकल्प समायोजन आदेश


ठाणे- पालघर समायोजन याद्या 26.02.2018

  

दिनांक :28/02/2018

Download

ठाणे- पालघर समायोजन याद्या 26.02.2018


जि.प.सेस फंड अंतर्गत शाळा गृह दुरुस्ती व संरक्षक भिंत दुरुस्ती प्रशासकीय मान्यता यादी

  

दिनांक :24/01/2018

Download

जि.प.सेस फंड अंतर्गत शाळा गृह दुरुस्ती व संरक्षक भिंत दुरुस्ती प्रशासकीय मान्यता यादी
जि.प.सेस फंड अंतर्गत शाळा गृह दुरुस्ती व संरक्षक भिंत दुरुस्ती प्रशासकीय मान्यता यादी


शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद पालघर प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीची यादी सन २०१७-१८

  

दिनांक :15/01/2018

Download

शिक्षण विभाग (प्राथ.) जिल्हा परिषद पालघर प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीची यादी सन २०१७-१८


यु.पी.एस. खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

यु.पी.एस. खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


लेजर प्रिंटर खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

लेजर प्रिंटर खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


लॅपटॉप खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

लॅपटॉप खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


संगणक संच खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप

  

दिनांक :08/01/2018

Download

संगणक संच खरेदीबाबत ONLINE BIDDING प्रारूप


जिल्हा परिषद पालघर मुख्यालयीन सर्व विभागातील जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची माहिती

  

दिनांक :21/12/2016

Download

जिल्हा परिषद पालघर मुख्यालयीन सर्व विभागातील जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची माहिती